Elever og studerende

Vi er godkendt som uddannelsessted til at modtage sosu-hjælper-elever, sosu-assistent-elever og sygeplejestuderende.

Vi har elever året rundt.

Vi samarbejder med Grunduddannelse København, der støtter alle godkendte uddannelsessteder i Lokalområde Amager med at sikre rammer og vilkår på uddannelsesområdet.
Vi har en uddannelsesansvarlig, kliniske vejledere samt praktikvejledere ansat, som alle er uddannede til at varetage vejlederopgaven.