Læge og tandlæge

Praktiske oplysninger omkring læge og omsorgstandpleje

Læge og Omsorgstandpleje

Du kan vælge at beholde din egen læge, såfremt denne ikke ligger for langt væk. Alternativt kan du vælge en ny læge i nærheden.

Ørestad Plejecenter har plejehjemslæge Torben Larsen tilknyttet til huset. Torben Larsen kommer hver torsdag for de beboere som har valgt Torben Larsen som deres læge, og som vurderes til at have behov for et lægebesøg.

Hvis du af fysiske eller psykiske grunde ikke er i stand til at komme på en almindelig tandlægeklinik, kan du gøre brug af Omsorgstandplejen. Dine tænder og proteser bliver regelmæssigt undersøgt og behandlet efter behov. Der er en Omsorgstandplejeklink på Ørestad Plejecenter.

Du kan frit vælge, om behandlingen skal udføres af den kommunale tandlæge, af en praktiserende tandlæge eller en klinisk tandtekniker, som har en aftale med Københavns Kommune. Hvis du modtager Omsorgstandpleje kan du ikke samtidig få tilskud fra Den Offentlige Sygesikring.  Hvis du er interesseret i at vide mere om Omsorgstandplejen, skal du henvende dig til personalet eller se vedlagte bilag.