Værdigrundlag

Vi mener, at alle der kommer på stedet er med til at sætte rammerne for en god hverdag.

Hverdagsfest - Vi ønsker os at have glæde og fest hver eneste dag, og at vi kan være gode til at finde de muligheder, der er for at gøre samvær i dagligdagen til noget særligt.

Beboerdemokrati - Du er herre i dit eget hus og bestemmer over din hverdag samt har indflydelse på hele plejecentret. Vi arbejder med beboerindflydelse og -inddragelse i stort og småt.

Udviklende relationer - Det er vigtigt for os, at vi udvikler os sammen hvadenten du er medarbejder eller beboer. På den måde bliver vi alle sammen klogere, stærkere og får en bedre hverdag.

Vi mener, at alle, der kommer på stedet, både beboere, pårørende, frivillige og personale, er sammen om at sætte rammerne for en aktiv og tryg hverdag, og gøre plejecentret til et naturligt samlingssted for familie og venner i alle aldre. Mulighederne er mange. Hvis du eller dine pårørende har gode ideer til, hvordan din afdeling kan blive endnu bedre og endnu mere tryg, er du meget velkommen til at tage fat i personalet.

 

Tillid på dagsordenen i Københavns Kommune.

Se video: http://www.kk.dk/artikel/tillid-paa-dagsordenen-i-koebenhavns-kommune