Vores arbejdsplads

Ørestad Plejecenter arbejder ud fra Københavns kommunes ældrepolitik: Et stærkt liv – hele livet, der stiller krav til medarbejderne om at arbejde rehabiliterende med fokus at styrke på borgeren, til at leve et tilfredsstillende liv på egne præmisser i videst mulig omfang. Vi interesserer os for borgeren som det hele menneske og ser muligheder i at tilpasse pleje, omsorg og aktiviteter med udgangspunkt i borgerens perspektiv.

Plejecentrets organisering, fysiske rammer og fleksibilitet blandt medarbejderne tager udgangspunkt i beboernes forskellige døgnrytmer. Vi leverer pleje og omsorg af høj, faglig kvalitet og har fokus på kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde.

Ørestad Plejecenter ledes af en centerchef i samarbejde med et team af ledere, og omkring 100 medarbejdere.